Zastosowanie technologii Polifluid

Co jest Polifluid?

Nowa metoda barwienia proszkowego, która umożliwia pracę z zimnym zjonizowanym nośnikiem, wzbogaconym azotem, przy niższych ciśnieniach i w stałej temperaturze (10°C). Ona posiada istotne zalety pod względem oszczędności, produktywności, jakości i poszanowania środowiska.

Zasada działania Polifluid

Technologia Polifluid zastępuje sprężone powietrze podczas procesu malowania proszkowego przez wzbogacony azot (90-92%), zarówno w pistoletach natryskowych, jak i w pseudoprzepuszczalnej warstwie.

W syntezie produkt sproszkowany został zoptymalizowany za pomocą nowego nośnika o wysokiej gęstości.

Nośnik składa się z mieszaniny gazów, które są częścią sprężonego powietrza, lecz posiadają inną frakcję cząsteczkową.

Ponadto, ten nowy nośnik jest chłodzony i utrzymywany pod kontrolą w stałej temperaturze (10°C), niezależnie od warunków środowiskowych.

Wszystko to pomaga uniknąć głównych niedogodności w procesie barwienia proszkowego i uzyskać znaczące korzyści.

Dlaczego jest właśnie nośnik wzbogacony azotem?

Azot jest pierwiastkiem chemicznym o liczbie atomowej Nr 7. Azot cząsteczkowy jest bezbarwnym gazem obojętnym, który jest bez zapachu i smaku, stanowiący na ok 78% atmosfery Ziemi (posiada najwyższy procent zawartości w powietrzu).

Azot jest gazem bezwodnym, obojętnym oraz bez zanieczyszczeń (naprzykład, kurz, pary, chemiczne substancje zanieczyszczające, wilgotność). Dzięki tym właściwościom barwienie za pomocą nośnika, wzbogaconego azotem, pozwala uzyskać cząstki proszku mniejszego rozmiaru (brak agregacji z powodu wilgotności).

Cząstki proszku z azotem jako nośnika są szybsze (13 m / s), w porównaniu ze sprężonym powietrzem (7 m / s). W związku z tym można użyć tej samej ilości proszku, jednak przy niższych ciśnieniach.

Jesteście zainteresowani? Wypełnijcie kwestionariusz ankiety i uzyskajcie rabat
od 5 do 10%!

Zalety korzystania


Łatwość w użyciu i zmniejszenie czasu aplikacji

W wyniku przeprowadzonych przez nas testów, klienci otrzymali pozytywne wyniki. Oni zwrócili uwagę na nieznaczny czas, wymagany do nałożenia proszku, i mniejszą liczbę powtarzających się działań w tym przypadku.


Najlepsze rozpowszechnienie sproszkowanej powłoki

Efekt „ramy” jest zredukowany. Powłoka posiada lepsze rozpowszechnienie na powierzchni części. Różnice w grubości warstwy zmniejszają się do 80%.


Zmniejszenie wpływu klatki Faradaya

Dzięki zastosowaniu Polifluid proszek lepiej pokrywa trudno dostępne obszary (wewnętrzne kąty głęboko osadzone części itp.). Po wyschnięciu można łatwo zwizualizować równomierne i pełne pokrycie części nawet we strefach zacenionych.


Skrócenie nadmiernego opryskiwania w kamerze barwienia

System Polifluid pozwala rozpylać proszek bardziej równomiernie (do 70%). Konsekwencją tego jest zmniejszenie nadmiernego opryskiwania.


Zwiększenie wydajności

Łatwość aplikacji prowadzi do możliwości zwiększenia prędkości linii. Ponadto poprawa jakości prowadzi do zmniejszenia ilości odpadów.


Obniżenie utrzymania technicznego

Utrzymanie techniczne zużywanych części, stosowanych do wykorzystania, również ulega zmniejszeniu. Na przykład, dysze mogą służyć dwa razy dłużej.

Instalacja

System Polifluid nadaje się do każdego rodzaju linii/sprzętu barwienia proszkowego.

Urządzenie dobierane jest zgodnie z wydajnością, w zależności od parametrów już zainstalowanego urządzenia do barwienia proszkowego (objętość zużytego nośnika).