Zalety naszej technologii

Finansowe
(redukcja kosztów)

Zmniejszenie strat farby podczas opryskiwania (oszczędność do 30% farby).
Redukcja kosztów na utzrymanie kamery i filtrów.
Okres zwrotu z inwestycji – mniej niż jeden rok.

Produktywność

Zwiększenie produktywności
do 30% !
Poprawa wydajności przeniesienia.
Skrócenie czasu oczekiwania podczas procesu aplikacji powłok (bez suszeń pośrednich).
Skrócenie czasu aplikacji powłoki o 25-50%.

Jakość

Eliminacja wilgoci powierzchniowej.
Eliminacja efektu «skórki pomarańczowej».
Poprawa dokładności dopasowania kolorów / transmisji kolorów.
100% kontrola procesu aplikacji i jakości powłoki.

Ochrona środowiska

Zmniejszenie użycia rozpuszczalników do 50%.
Ograniczenie emisji lotnych związków organicznych.
Możliwość uzyskania certyfikatów środowiskowych.

Ogólne zalety

Zmniejszenie wykorzystywanego ciśnienia podczas rozpylania.
Eliminacja głównych wad, zwykle słabo kontrolowanych pod czas malowania metodą rozpylania.
Eliminacja wpływu ekstremalnych temperatur i wilgotności na proces malowania.

Obszary zastosowania

Przemysł motoryzacyjny.
Usługa naprawy samochodów.
Przemysł drzewny.
Obróbka metali.
Produkcja polimerów.

Jesteście zainteresowani? Wypełnijcie kwestionariusz ankiety i uzyskajcie rabat
od 5 do 10%!

Nasi zleceniodawcy

Wzajemnie korzystne relacje z naszymi zleceniodawcami są naszym głównym celem, ponieważ najlepszą strategiczną cechą firmy jest zadowolony klient!

Nitrothermspray & Polifluid

Sprzęt Nitrothermspray / Polifluid jest chroniony patentami wzórów międzynarodowych.

Jak działamy

Formularz wniosku

  

Wyślij nam wniosek z wypełnionym formularzem wniosku.

Oferta

  

Dokonamy wyboru sprzętu i kalkulacji oferty cenowej.

Umowa

  

Zgadzamy się co do celów i warunków współpracy.

Testuj

  

Dostarczamy, instalujemy i testujemy urządzenia.

Płatność

  

Płacisz za sprzęt w wygodny sposób.

Usługa

Zapewniamy szkolenia, serwis i obsługę posprzedażną.

Jesteście zainteresowani? Wypełnijcie kwestionariusz ankiety i uzyskajcie rabat
od 5 do 10%!